Penzijní připojištění

Penzijní připojištěni je forma spoření na přilepšení ve stáří, podporovaná státem. Toto připojištění si můžete zřídit v každém…

Pojištění podnikatelů

Pojištění podnikatelů má za úkol zmírnit finanční následky nepředvídatelných událostí v průmyslu a podnikání. Různé pojišťovny nabízejí…

Připojištění čelního skla

Připojištění čelního skla je součástí nepovinného havarijního pojištění. Toto pojištění se velice vyplatí obzvlášť v případech kdy…

Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti chrání vaši domácnost před různými riziky tím, že zmírní vaši finanční ztrátu. Tento druh pojištění lze sjednat…

Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění můžeme rozdělit na zákonné a soukromé. Zákonné zdravotní pojištění je stanoveno zákonem. Každý má povinnost být…

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění je dobré jako pojistka při nepředvídatelném úrazu ať už v zaměstnání, při sportu či jinde. Napomáhá zlepšit vaši…

Axa Pojišťovna

Axa Pojišťovna je jedna s pojišťoven nabízející především životní pojištění a penzijní připojištění. Tato pojišťovna ale také nově…

Pojištění vozidel

Pojištění vozidel se může skládat z povinného ručení a havarijního pojištění. Každý automobil v ČR musí mít uzavřeno zákonné pojištění…

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění je speciální druh životního pojištění, které nabízí ještě výhodnější zhodnocení finančních prostředků…

Rizikové životní pojištění

Rizikové životní pojištění je speciální druh životního pojištění, ovšem s tím rozdílem, že zde je člověk pojištěn na určitou částku jen…

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění může být součástí celkového pojištění vozidel. Toto pojištění je nepovinné. Havarijní pojištění slouží jako ochrana…

Životní pojištění

Životní pojištění si dobrovolně uzavírají lidé, proto aby zmírnily důsledky nenadálých nepříjemných životních situací či aby zaopatřili…

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění je v podstatě pojištění na cesty do zahraničí, ať už jedete na dovolenou nebo služební cestu. Může si je sjednat občan ČR…

Pojištění

Pojištění se může vztahovat na celou řadu různých věcí. Některá pojištění jsou daná zákonem, je to například zákonné zdravotní…

Důchodové pojištění

Důchodové pojištění je speciální druh životního pojištění nebo spíše kapitálového životního pojištění, které má za cíl zvýšení…

Pojištění nemovitosti

Pojištění nemovitosti je jedno z nejstarších pojištění. Toto pojištění slouží k zmírnění finanční ztráty v důsledku živelných pohrom,…

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění je speciální druh životního pojištění. Zahrnuje pojištění pro případ smrtí a pojištění na dožití. Vaše…

Zákonné pojištění

Zákonné pojištění je druh pojištění, který se liší od smluvního pojištění pouze podle právního původu. Zákonné pojištění vychází…

Pojišťovna

Pojišťovna je instituce, která se zabývá různými druhy pojištění. Větší pojišťovny, které mají velký rozsah produktů většinou nabízení…

Nemocenské pojištění

Nemocenské pojištění je součástí sociálního pojištění. Nemocenské musí podle zákona odvádět všichni zaměstnanci. Osoby samostatně…

Sociální pojištění

Sociální pojištění se rozděluje na nemocenské, důchody a politiku zaměstnanosti. Toto pojistné odvádí zaměstnavatelé za svoje zaměstnance a osoby…

Překlepy: Oojištění Lojištění PPojištění ojištění Pijištění Pkjištění Pljištění Ppjištění Poojištění Pjištění Pohištění Pouištění Poiištění Pokištění Pomištění Poništění Pojjištění Poištění Pojuštění Pojjštění Pojkštění Pojoštění Pojiištění Pojštění Pojyštění Poještění Pojiatění Pojiwtění Pojietění Pojidtění Pojixtění Pojiytění Pojisstění Pojitění Pojiztění Pojišrění Pojišfění Pojišgění Pojišzění Pojišttění Pojišění Pojišdění Pojištwní Pojištsní Pojištdní Pojištrní Pojišteení Pojištní Pojištiní Pojištěbí Pojištěhí Pojištějí Pojištěmí Pojištěnní Pojištěí Pojištěnu Pojištěnj Pojištěnk Pojištěno Pojištěnii Pojištěn Pojištěny Pojištěne


Vyhledávání:


Nejzajímavější:


Reklama: