Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění je speciální druh životního pojištění. Zahrnuje pojištění pro případ smrtí a pojištění na dožití. Vaše vložené finance na toto pojištění se také stále zhodnocují. Každý klient si může určit jakou částkou bude pojištěn na smrt a jakou na dožití.

Obě částky mohou být samozřejmě i ve stejné výši. Na kapitálovém životním pojištění je zavedeno garantované zhodnocení finančních prostředků podle zákona, do maximální výše technické úrokové míry 2,4%. Toto pojištění se považuje za dlouhodobé, protože se jeho délka trvání pohybuje od 10 let výše.

Kapitálové životní pojištění online

V případě, že klient zemře vyplatí pojišťovna pozůstalým předem sjednanou částku. Za předpokladu dožití bude klientovy vyplacena sjednaná částka včetně všech podílů na výnosech. Výhodou kapitálového životního pojištění je garantovaná pojistná částka pro případ smrti nebo dožití, garantované zhodnocení vložených finančních prostředků, možnost rozšíření obsahu pojištění formou různých připojištění a daňová uznatelnost pojistného.

Kapitálové životní pojištění zdarma

Nevýhodou je potom to, že nelze měnit nastavení pojištění a nelze ovlivňovat tvorbu kapitálové hodnoty pojištění.

Hodnocení článku Kapitálové životní pojištění: Top Články

Překlepy: japitál iapitál oapitál lapitál mapitál kkapitál apitál capitál kqpitál kwpitál kspitál kypitál kaapitál kpitál kepitál kaoitál kalitál kappitál kaitál kaputál kapjtál kapktál kapotál kapiitál kaptál kapytál kapetál kapirál kapifál kapigál kapizál kapittál kapiál kapidál kapitql kapitwl kapitsl kapityl kapitaal kapitl kapitel kapiták kapitáo kapitáp kapitáll kapitá


Vyhledávání:


Nejzajímavější: