Pojišťovna

Pojišťovna je instituce, která se zabývá různými druhy pojištění. Větší pojišťovny, které mají velký rozsah produktů většinou nabízení pojištění osob, pojištění vozidel, cestovní pojištění a pojištění majetku a odpovědnosti.

Do pojištění osob patří veškeré životní pojištění, penzijní připojištění, úrazové pojištění atd. Pojištění vozidel pak zahrnuje povinné ručení, havarijní pojištění, úrazové pojištění přepravovaných osob, asistenční služby a další možné připojištění.

Pojišťovna online

Mezi pojištění majetku můžeme zařadit pojištění bydlení, domácnosti, zahradní architektury apod. Pojištění odpovědnosti pak můžeme rozdělit na osobní, profesní a individuální. Některé pojišťovny nabízí i další formy pojištění jako například pojištění průmyslových rizik.

Pojišťovna zdarma

Jiné jsou naopak zaměřeny pouze na jeden produkt, například pojištění vozidla. Srovnání jednotlivých pojišťoven můžete nalézt na internetu v kalkulátoru. Dalším typem pojišťovny je zdravotní pojišťovna, kterou si každý člověk musí vybrat ze zákona. Tato instituce se stará o to, abyste byli vždy u lékaře ošetřeni apod.

Hodnocení článku Pojišťovna: Top Články

Tagy: Ceska Pojistovna Zdravotni Kooperatviva Vnitra Ministerstva Generali Vseobecna

Překlepy: oojišťovna lojišťovna ppojišťovna ojišťovna pijišťovna pkjišťovna pljišťovna ppjišťovna poojišťovna pjišťovna pohišťovna pouišťovna poiišťovna pokišťovna pomišťovna ponišťovna pojjišťovna poišťovna pojušťovna pojjšťovna pojkšťovna pojošťovna pojiišťovna pojšťovna pojyšťovna poješťovna pojiaťovna pojiwťovna pojieťovna pojidťovna pojixťovna pojiyťovna pojissťovna pojiťovna pojizťovna pojišrovna pojišfovna pojišgovna pojišzovna pojišttovna pojišovna pojišdovna pojišťivna pojišťkvna pojišťlvna pojišťpvna pojišťoovna pojišťvna pojišťocna pojišťofna pojišťogna pojišťobna pojišťovvna pojišťona pojišťowna pojišťovba pojišťovha pojišťovja pojišťovma pojišťovnna pojišťova pojišťovnq pojišťovnw pojišťovns pojišťovny pojišťovnaa pojišťovn pojišťovne


Vyhledávání:


Nejzajímavější: