Sociální pojištění

Sociální pojištění se rozděluje na nemocenské, důchody a politiku zaměstnanosti. Toto pojistné odvádí zaměstnavatelé za svoje zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné do státního rozpočtu. OSVČ si může vybrat zda bude odvádět nemocenské pojištění či ne.

Ovšem odvod důchodové složky je povinné pro všechny. Každému jedinci se vypočítá takzvaně vyměřovací základ, který je pak násoben sazbou pojistného. Tyto sazby jsou různé. Pro zaměstnavatele je celkové sociální pojištění 25% z vyměřovacího základu, pro zaměstnance je to 6,5% a pro OSVČ 28%.

Sociální pojištění online

Odvod pojistného na sociální pojištění však nesmí překročit určený strop, který je ve výši 48násobku průměrné mzdy za kalendářní rok. Sociální pojištění nemusí odvádět studenti, důchodce, děti, nezaměstnaní, osoby čerpající nemocenskou, osoby pečující o dítě, osoby pečující o bezmocného a osoby pobírající plný invalidní důchod.

Sociální pojištění zdarma

Pokud sociální pojištění v řádném termínu nezaplatíte naskakují vám penále, a to 0,1% za každý další kalendářní den.

Hodnocení článku Sociální pojištění: Top Články

Tagy: Cestovni Pojisteni Zdravotni Socialni Vozidel Zivotni Online Havarijni Zahranici Urazove 2009 Sazba Osvc Minimalni Slevy Sazby

Překlepy: aociální wociální eociální dociální xociální yociální ssociální ociální zociální siciální skciální slciální spciální soociální sciální soxiální sodiální sofiální soviální socciální soiální sokiální socuální socjální sockální socoální sociiální socální socyální soceální sociqlní sociwlní socislní sociylní sociaalní socilní socielní sociákní sociáoní sociápní sociállní sociání sociálbí sociálhí sociáljí sociálmí sociálnní sociálí sociálnu sociálnj sociálnk sociálno sociálnii sociáln sociálny sociálne


Vyhledávání:


Nejzajímavější: