Pojištění podnikatelů

Pojištění podnikatelů má za úkol zmírnit finanční následky nepředvídatelných událostí v průmyslu a podnikání. Různé pojišťovny nabízejí různé služby a formy pojištění podnikání. Každý podnikatel si může vybrat z produktů a sestavit si pojištění speciálně pro sebe podle toho jakému druhu podnikání se věnuje.

Mezi základní kategorie pojištění podnikatelských a průmyslových rizik patří pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění právní ochrany, pojištění finančních ztrát a pojištění pohledávek. V pojištění majetku je zahrnuto živelní pojištění, technická pojištění, pojištění přerušení provozu, pojištění proti odcizení a dopravní pojištění neboli pojištění přepravy.

Pojištění podnikatelů online

Pojištění odpovědnosti za škodu pak můžeme rozdělit na zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání a povinné smluvní pojištění odpovědnosti za škodu.

Pojištění podnikatelů zdarma

Pojištěním právní ochrany jsou kryty případné soudní výlohy a další náklady spojené s prosazením právních zájmů klienta.

Hodnocení článku Pojištění podnikatelů: Top Články

Překlepy: oodnikatel lodnikatel ppodnikatel odnikatel pidnikatel pkdnikatel pldnikatel ppdnikatel poodnikatel pdnikatel posnikatel poenikatel pornikatel pofnikatel pocnikatel poxnikatel poddnikatel ponikatel potnikatel podbikatel podhikatel podjikatel podmikatel podnnikatel podikatel podnukatel podnjkatel podnkkatel podnokatel podniikatel podnkatel podnykatel podnekatel podnijatel podniiatel podnioatel podnilatel podnimatel podnikkatel podniatel podnicatel podnikqtel podnikwtel podnikstel podnikytel podnikaatel podniktel podniketel podnikarel podnikafel podnikagel podnikazel podnikattel podnikael podnikadel podnikatwl podnikatsl podnikatdl podnikatrl podnikateel podnikatl podnikatil podnikatek podnikateo podnikatep podnikatell podnikate


Vyhledávání:


Nejzajímavější: